xây dựng thương hiệu sản phẩm mới

Bạn có sản phẩm mới muốn bán ra thị trường nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hãy liên hệ ngay với Chuyên gia xây dựng thương hiệu của Công ty Trường Hưng. Chúng tôi sẽ tư vấn và thay bạn làm mọi việc từ A-Z để làm thương hiệu sản phẩm của bạn có độ nhận diện cao, thu hút người tiêu dùng

Khâu thẩm định:

Tất cả các yêu cầu dịch vụ đến chúng tôi đều sẽ trải qua khâu thẩm định. Chúng tôi sẽ trực tiếp thẩm định sản phẩm của bạn trong thời gian từ 1-3 tháng. Nếu sản phẩm đạt các tiêu chí của chúng tôi thì chúng tôi mới nhận 

Ghi chú: Các trường hợp sản phẩm cũ đã tung ra thị trường 5 - 10 năm mà vẫn chưa phát triển được thì chúng tôi vẫn nhận. Chúng tôi sẽ làm cho sản phẩm của bạn đội mồ sống dậy với sinh khí mới, mạnh mẽ như sản phẩm mới ra lò (Nếu sản phẩm này đạt các tiêu chí của chúng tôi)

Phí thực hiện: Trường Hưng sẽ sở hữu từ 10% cổ phần của doanh nghiệp bạn 

LIÊN HỆ HOTLINE