Danh mục sản phẩm sữa chua uống YoMost nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT

SẢN PHẨM

CHÍNH

TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1 SỮA NƯỚC

1.1 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG

 

1.2 SỮA TIỆT TRÙNG

Click xem giá bán sỉ

 

Click xem giá bán sỉ

2 SỮA ĐẶC

 

2.1 SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG ÔNG THỌ

 

2.2 SỮA ĐẶC NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

 

Click xem giá bán sỉ

 

Click xem giá bán sỉ

3 SỮA BỘT PHA SẴN SỮA BỘT PHA SẴN DIELAC GROW PLUS HỘP 180 Click xem giá bán sỉ