1)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu 180ml

2)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương socola 180ml

3)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không Đường 180ml

4)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có Đường 180ml

5)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít Đường 180ml

 

6) Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu 110ml

7)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương socola 110ml

8)  Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 110ml

 

9)  Thùng Sữa tươi Vinamilk 12 hộp tiệt trùng 100% có đường 1 Lít x 12

10)  Thùng 12 hộp sữa tươi không đường Vinamilk 100% Sữa Tươi 1 lít

 

11)  Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk Không đường bịch 220ml

12)  Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk hương Dâu bịch 220ml

13)  Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk Có đường bịch 220ml

14)  Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk hương Socola bịch 220ml

 

15)  Thùng 48 hộp sữa tiệt trùng Vinamilk ADM Gold hương Dâu hộp 180ml

16)  Thùng 48 hộp sữa tiệt trùng Vinamilk ADM Gold hương Dâu hộp 110ml

 

17)  Thùng 48 Hộp Sữa đặc có đường Ông Thọ nhãn xanh lon 380g

18)  Sữa đặc ông thọ nắp giật 380g

19)  Thùng 180 vĩ Sữa đặc có đường Ông Thọ nhãn đỏ vĩ 40g

20)  Thùng 48 Hộp Sữa đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam Xanh lá lon 380g

21)  Thùng 12 Hộp Sữa đặc có đường Ngôi sao Phương Nam Xanh lá hộp giấy 1284g