1)  Mì trứng Safoco gói 500g

2)  Mì rau củ sợi nhỏ Safoco gói 500g

 

3)  Nui Safoco gói 200g

4)  Nui Safoco gói 400g

5) Nui sò Safoco 500g

6)  Nui rau củ ống lớn Safoco gói 500g

 

7)  Bún tươi dạng khô Safoco gói 300g