Danh mục sản phẩm Bột ngọt Ajinomoto và Hạt nêm Aji ngon nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1 BỘT NGỌT AJINOMOTO BỊCH 5KG Click xem giá bán sỉ
2

BỘT NGỌT AJINOMOTO BỊCH 1KG

Click xem giá bán sỉ
3 BỘT NGỌT AJINOMOTO BỊCH 454G Click xem giá bán sỉ
4 BỘT NGỌT AJINOMOTO BỊCH 400G Click xem giá bán sỉ
5 BỘT NGỌT AJINOMOTO BỊCH 100G Click xem giá bán sỉ
6 HẠT NÊM AJI NGON BỊCH 2KG Click xem giá bán sỉ
7 HẠT NÊM AJI NGON BỊCH 900G Click xem giá bán sỉ
8 HẠT NÊM AJI NGON BỊCH 400G Click xem giá bán sỉ
9 HẠT NÊM AJI NGON BỊCH 200G Click xem giá bán sỉ