Danh mục sản phẩm Mì gói Miliket nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

THÙNG 30 GÓI MÌ MILIKET SATE GIẤY 75g

Click xem giá bán sỉ
2

THÙNG 30 GÓI MÌ MILIKET SATE GIẤY 65g

Click xem giá bán sỉ
 

3)  1 THÙNG MÌ MILIKET CHAY 30 GÓI

4)  Mì Miliket Hai Tôm Cao cấp tôm chua cay gói 75g

5)  Mì Miliket Hai Tôm Cao cấp hải sản gói 75g