Danh mục sản phẩm nước tương Maggi nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

THÙNG 24 CHAI NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH MAGGI 300ML

 

Click xem giá bán sỉ
2

THÙNG 24 CHAI NƯỚC TƯƠNG  MAGGI 300ML

Click xem giá bán sỉ
 
3 THÙNG 12 CHAI NƯỚC TƯƠNG  MAGGI 700ML Click xem giá bán sỉ

4)  Nước tương đậm đặc Maggi chai 700ml

5)  Nước tương hảo hạng Maggi chai 200ml