1)  Nấm kim châm

2)  Nấm đùi gà

3) Nấm hải sản

4)  Giá Nấm Linh Chi Nâu-Trắng 125g giá sỉ​

5)  Gíá Nấm Linh Chi Tươi Nâu

6)  Nấm đông cô tươi 200g / 1gói