DỊCH VỤ BÁN HÀNG THUÊ

NHÀ PHÂN PHỐI TRƯỜNG HƯNG NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁN HÀNG THUÊ CHO MỌI ĐỐI TÁC – MỌI SẢN PHẨM (BẤT KỂ BẠN LÀ AI MUỐN THUÊ TRƯỜNG HƯNG BÁN – CHÚNG TÔI ĐỀU NHẬN)

1) TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ PHÂN PHỐI TRƯỜNG HƯNG (BÊN A)

QUẢNG BÁ SẢN PHẨM - TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG – BÁO GIÁ – CHỐT ĐƠN HÀNG – NHẬN CỌC ĐƠN HÀNG

TRƯỜNG HƯNG CAM KẾT DOANH THU TỐI THIỂU: MIN 1 TỶ / THÁNG (VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐÃ CÓ MẶT TRONG SIÊU THỊ)

THÁNG NÀO TRƯỜNG HƯNG BÁN KHÔNG ĐẠT DOANH THU TỐI THIỂU - BÊN THUÊ KHÔNG MẤT PHÍ THÁNG ĐÓ

2) TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC (BÊN B)

TIẾP NHẬN ĐƠN HÀNG ĐÃ CHỐT – GIAO HÀNG – THU TIỀN BÁN – XUẤT HÓA ĐƠN VAT (NẾU CÓ)

3) PHẠM VI BÁN HÀNG: TOÀN QUỐC

4) CÔNG CỤ BÁN HÀNG MÀ TRƯỜNG HƯNG DÙNG ĐỂ BÁN:

TRƯỜNG HƯNG CÓ THẾ MẠNH KINH DOANH ONLINE NÊN TẤT CẢ QUY TRÌNH BÁN HÀNG ĐỀU DIỄN RA TRÊN INTERNET

5) DOANH THU: CHIA NHƯ SAU

NHÀ PHÂN PHỐI TRƯỜNG HƯNG HƯỞNG 3% - ĐỐI TÁC HƯỞNG 97% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG TRƯỚC THUẾ

CHỐT DOANH THU

HÀNG TUẦN VÀO NGÀY THỨ 3. HAI BÊN CÙNG ĐỐI SOÁT DOANH THU ĐÃ THỰC HIỆN TRONG TUẦN. SAU ĐÓ ĐỐI TÁC PHẢI CHUYỂN KHOẢN TOÀN BỘ DOANH THU THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG TUẦN CHO NHÀ PHÂN PHỐI TRƯỜNG HƯNG (3% TỔNG DOANH THU)

CỘNG VỚI PHÍ BÁN HÀNG CỐ ĐỊNH: 3 TRIỆU / SẢN PHẨM / THÁNG

PHÍ BÁN HÀNG CỐ ĐỊNH LÀ CHI PHÍ MÀ TRƯỜNG HƯNG BẮT BUỘC PHẢI LÀM HÀNG NGÀY, HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG NHƯ ĐĂNG QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CÁC KÊNH, SEO TỪ KHÓA SẢN PHẨM, CHÀO MỜI KHÁCH, CHĂM SÓC KHÁCH VÀ RẤT NHIỀU CHI PHÍ KHÁC MỚI CHỐT ĐƯỢC ĐƠN – BÁN ĐƯỢC HÀNG CÁC BẠN NHÉ

6) KÝ QUỸ HỢP TÁC CHO TRƯỜNG HƯNG: 100 TRIỆU

7) PHẠT KHIẾU NẠI

KHÁCH HÀNG CÓ BẤT KỲ KHIẾU NẠI GÌ (NHƯ GIAO HÀNG CHẬM – GIAO HÀNG SAI – THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG KHÔNG TỐT – HÀNG KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – HAY BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÔNG TỐT LIÊN QUAN TỚI SẢN PHẨM CỦA BÊN B - THÌ BÊN B SẼ BỊ PHẠT.

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 1: PHẠT 1 TRIỆU

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 2: PHẠT 5 TRIỆU

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 3: PHẠT 10 TRIỆU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

ĐIỀN VÀO MẪU SAU NẾU BẠN ĐỒNG Ý HỢP TÁC VỚI NHÀ PHÂN PHỐI TRƯỜNG HƯNG VỚI CÁC NỘI DUNG NÊU TRÊN

 

QUÝ ĐỐI TÁC CÓ NHU CẦU DỊCH VỤ VUI LÒNG LIỆN HỆ