Danh mục sản phẩm Đường Cát Trắng nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

Bao 50kg Đường cát trắng nhuyễn

Click xem giá bán sỉ
2 ĐƯỜNG TINH LUYỆN LONG AN GÓI 0,5 KG Click xem giá bán sỉ
3 ĐƯỜNG QUE CAFÉ 8g/1 gói (Bịch 50 gói 400g) Click xem giá bán sỉ
4 ĐƯỜNG TINH LUYỆN LONG AN GÓI 1 KG Click xem giá bán sỉ
 

5)  Đường cát trắng (1 cây 12kg)

 

6)  Đường cát vàng nhuyễn bao 12kg

7)  ĐƯỜNG NÂU VÀ ĐƯỜNG ĐEN

 

8)  Đường Phèn Bao 10kg 

9)  Combo Sỉ 10kg Đường Phèn Hạt (Hoặc Nát)

10)  Đường phèn kim cương Thái Thành gói 500g