1)  Thùng 24 lon nước ngọt Coca Cola 330ml

2)  Nước ngọt Coca Cola 390ml

 

3)  Nước ngọt Pepsi Cola 390ml

4)  Thùng 24 Lon Nước Ngọt Có Gas Pepsi (330ml / Lon)

 

5)  Nước Giải Khát 7Up 390ml

6)  Thùng 24 Lon Nước Ngọt Có Gas 7Up (330ml / Lon)

 

7)  Thùng 24 chai nước tăng lực Sting hương dâu 330ml

8)  Thùng 24 lon sting 330ml

 

9)  Nước tăng lực Bò húc Red Bull Thái Lan thùng 25 lon x 250ml

10)  Thùng 24 lon nước uống tăng lực Bò Húc Redbull 250ml

 

11)  Thùng 24 chai nước tăng lực Number1 330ml

12)  Soda Schweppes 330ml

13)  Thùng 24 lon nước ngọt Mirinda vị soda kem 330ml

14)  Thùng 24 lon nước ngọt Mirinda vị cam 330ml

15)  Nước cam ép Twister Tropicana 455ml

16)  Trà bí đao Wonderfarm 310ml

17)  Thùng 30 lon nước yến ngân nhĩ Wonderfarm 240ml

18)  Thùng 24 chai trà thanh nhiệt Dr.Thanh 455ml