1)  Tương ớt Chinsu chai 250g

2)  Tương Cà Chin-Su (250g)

3)  Tương ớt siêu cay Chinsu chai 235g

4)  TƯƠNG ỚT CHINSU 2.1KG

 

4)  Hạt nêm Chinsu 175g

5)  Hạt nêm Chinsu gói 900g