Danh mục sản phẩm nước mắm Phú Quốc Phú Nhĩ nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1  

 

Thùng 24 chai nước mắm Phú Nhĩ 400N. Chai 265ml

 

 
2  

 

Thùng 24 chai nước mắm Phú Nhĩ 350N. Chai 265ml

 

 
3   Thùng 24 chai nước mắm Phú Nhĩ 2 Cá Cơm 400N. Chai 265ml  
4   Thùng 24 chai nước mắm Phú Nhĩ 2 Cá Cơm 350N. Chai 520ml  
5   Thùng 24 chai nước mắm Phú Nhĩ 2 Cá Cơm 400N. Chai 520ml