Danh mục sản phẩm Hạt nêm Knorr nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1 HẠT NÊM KNORR BỊCH 5KG Click xem giá bán sỉ
2

HẠT NÊM KNORR BỊCH 2KG

Click xem giá bán sỉ
3 HẠT NÊM KNORR BỊCH 900G Click xem giá bán sỉ
4 HẠT NÊM KNORR BỊCH 400G Click xem giá bán sỉ
5 HẠT NÊM KNORR BỊCH 175G Click xem giá bán sỉ
6 HẠT NÊM KNORR BỊCH 55G Click xem giá bán sỉ