Danh mục sản phẩm sữa bịch cô gái hà lan Active 20+ nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

 

Thùng 48 bịch Sữa tươi dutch lady vị dâu 220ml

 

 

 

Click xem giá bán sỉ
2

 

Thùng 48 bịch Sữa tươi dutch lady có đường 220ml

 

 

Click xem giá bán sỉ
3

Thùng 48 bịch sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường 220ml

Click xem giá bán sỉ
 
4 Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường 180ml Click xem giá bán sỉ
5 Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường 110ml Click xem giá bán sỉ
6 Thùng 12 hộp sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường 1lít Click xem giá bán sỉ