Danh mục sản phẩm Hạt nêm Knorr nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

HẠT NÊM KNORR BỊCH 2KG

Click xem giá bán sỉ
2 HẠT NÊM KNORR BỊCH 900G Click xem giá bán sỉ
3 HẠT NÊM KNORR BỊCH 400G Click xem giá bán sỉ
4 HẠT NÊM KNORR BỊCH 175G Click xem giá bán sỉ
5 HẠT NÊM KNORR BỊCH 55G Click xem giá bán sỉ

6) HẠT NÊM KNORR BỊCH 5KG

7)  Hạt nêm chay nấm hương Knorr gói 400g

 

8)  Bột chanh Knorr gói 400g