1)  Thùng 105 hủ Yến sào chưng sẵn Sanest

2)  Thùng 60 lọ Yến sào cho trẻ em Sanest Kid

3)  Thùng 5 hộp Yến làm quà (1 Hộp 6 lọ)

4)  Nước Yến Sào Khánh Hoà lon 190ml