Danh mục sản phẩm sữa tiệt trùng nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk Không đường bịch 220ml

 

Click xem giá bán sỉ
2

Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk hương Dâu bịch 220ml

 

Click xem giá bán sỉ
3

Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk Có đường bịch 220ml

 

Click xem giá bán sỉ
4

Thùng 48 Bịch Sữa tiệt trùng Vinamilk hương Socola bịch 220ml

Click xem giá bán sỉ
5

Thùng 48 hộp sữa tiệt trùng Vinamilk ADM Gold hương Dâu hộp 110ml

 

Click xem giá bán sỉ
6

Thùng 48 hộp sữa tiệt trùng Vinamilk ADM Gold hương Dâu hộp 180ml

 

Click xem giá bán sỉ