Danh mục sản phẩm trà Bồ Công Anh nhaphanphoihangtieudung.net đang phân phối

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚ
1

Thùng 60 hộp Trà Bồ Công Anh hộp 40 túi lọc 50g

Click xem giá bán sỉ
2

 

Thùng 60 hộp Trà Bồ Công Anh hộp 25 túi lọc 32g

Click xem giá bán sỉ
 
3 100 bịch Cà Phê Bồ Công Anh bịch 100g Click xem giá bán sỉ
4 Thùng 50 hộp Trà TARAXA TEA hộp 50 túi lọc 80g Click xem giá bán sỉ
5 Thùng 50 hộp Trà TARAXA TEA hộp 30 túi lọc 45g Click xem giá bán sỉ
6 100 bịch Cà Phê TARAXA bịch 500g Click xem giá bán sỉ
7 100 bịch Bột đắp mặt nạ Bồ Công Anh gói 20g Click xem giá bán sỉ